U Srbiji, na severu Bačke nalazi se malo mesto Martonoš. Ovo naselje koje datira još iz vremena od pre skoro hiljadu godina, poznato je po svojoj geografski povoljnoj poziciji što se tiče uslova i prirodnih resursa za poljoprivredu.
U samom centru sela nalazi se firma Delikates spice & pepper, preduzeće koje se bavi preradom i prometom začinske paprike.

Razvojni put za koji se ova firma odlučila je pokušaj objedinjenja svih komponenti koje danas čine savremeno i dinamično poslovanje. Sa više od sedamnaest godina kvalitetnog prisustva na tržištu začinskih proizvoda delikates je stvorio zavidnu reputaciju na ovom polju. Dokaz toga je veliki broj zadovoljnih korespondenata i klijenata, a što je možda najvažnije, laskava priznanja dobijena od direktnih korisnika i konzumenata kvalitetnih zač. Proizvoda iza kojih stoji ime Delikatesa.

Pored brojnih saradnika i klijenata u zemlji, Delikates ostvaruje zavidnu produkciju i sa inostranim partnerima. Korektnim i pažljivim pristupom proizvodnji, rigoroznom kontrolom kvaliteta i sada već poslovičnim kvalitetom finalnog proizvoda, Delikates je uspešno nastavio viševekovnu tradiciju proizvodnje kvalitetne začinske paprike na ovim prostorima i na taj način doprineo dobrom glasu ovog podneblja i u zemlji i u inostranstvu.

Galerija
srpski l magyar l english
design oklobdzija.com