Kod izbora mašina za preradu paprike koje se koriste u delikatesu vodilo se računa o nabavci najsavremenije opreme koja se trenutno može nabaviti u svetu.

Proizvodni pogoni opremljeni su uređajem za pranje ind.-začinske paprike modernom sušarom, sterilizatorom sistemom za sterilizaciju i antibakteriološkim tretmanom začinske paprike čiji cilj je da mikrobiološki parametri zač.paprike odgovaraju propisanim kriterijumima odnosno zahtevima kupaca, mlinom za papriku najnovije generacije sa sitom propusne preciznosti od 300 do 450 mikrona, uređajem za mešanje paprike kapaciteta od 1 tone. Deo pogona za pakovanje finalnog proizvoda raspolaže najsavremenijim uređajima za automatsko pakovanje i pripremu za transport i isporuku.

 
srpski l magyar l english
design oklobdzija.com